Privacyverklaring

Kradon , gevestigd aan Edisonstraat 10 7601 PS Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De website van Kradon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit verschillende formulieren:

Gegeven Formulier
Uw naam Wordt gevraagd in formulier; ‘contact’
Uw E-mailadres Wordt gevraagd in formulier; ‘contact’
Uw telefoonnummer Wordt gevraagd in formulier; ‘contact’
Uw vraag / opmerking Wordt gevraagd in formulier; ‘contact’

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adcalamiteiten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Kradon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht over welke gegevens de website van Kradon verwerkt, waarom wij dit vragen, wat de grondslag hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren.

Gegeven Waarom vragen wij u dit? Grondslag Bewaartermijn
Uw naam Zodat wij u correct kunnen aanspreken wanneer wij contact met u opnemen Met uw toestemming 1 maand*
Uw e-mailadres Zodat wij per mail contact met u kunnen opnemen in geval dat u telefonisch niet bereikbaar bent Met uw toestemming 1 maand*
Uw telefoonnummer Zodat wij u snel terug kunnen bellen om u van meer informatie te voorzien Met uw toestemming 1 maand*
Uw vraag / opmerking Zodat wij meer informatie krijgen over uw reden van contact. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn. Met uw toestemming 1 maand*
* Tenzij u een klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang Kradon bestaat. U wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen, overeenkomsten en gespreksnotities etc. aan klantgegevens

Kradon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kradon) tussen zit.

Uw persoonsgegevens worden niet op onze webserver bewaard. De gegevens vanuit de formulieren op onze website worden gemaild naar info@adcalamiteiten.nl.

Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard tenzij u een klant van ons wordt. In dat geval bewaren wij uw gegevens zolang Kradon bestaat. U wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen, overeenkomsten en gespreksnotities etc. aan klantgegevens.

Na het gebruik van een van onze formulieren ontvangt u automatisch een kopie van uw verstuurde gegevens met daarin uitleg hoe u een verzoek kunt indienen om uw gegevens bij ons in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Kradon deelt uw persoonsgegevens niet met verschillende derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kradon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens die u via een van onze online formulieren hebt verstuurd staan verder niet op back-ups of in de cloud tenzij u daadwerkelijk klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang Kradon bestaat. U wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen en gespreksnotities aan klantgegevens.

Daarnaast kan Kradon uw persoonsgegevens verstrekken aan andere derden door middel van cookies. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Hiervoor verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kradon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adcalamiteiten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kradon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kradon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@adcalamiteiten.nl

Onze beveiligingsmaatregelen op de website:
 • De gegevens die u invoert via onze website worden uitsluitend verwerkt via een beveiligde SSL verbinding.
 • De url voor het inloggen op de back-end van de website wijkt af van de standaard URL.
 • De website is tevens beveiligd door middel van een speciale plug-in (Wegens veiligheidsoverwegingen wordt de naam van deze plugin hier niet vermeld).
 • Onze website slaat uw persoonlijke gegevens niet op.
 • Uw IP adres wordt niet meegestuurd bij het invullen van een formulier.
 • De gegevens die wij naar Google Analytics sturen zijn volledig anoniem.
 • Gezien onze website geen persoonlijk gegevens bewaard, staan uw gegevens ook niet in een backup opgeslagen waardoor meer informatie hierover niet relevant is.
 • Alle inloggegevens die te maken hebben met de website zijn automatisch gegenereerd door een passwordmanager. Deze inloggegevens zijn dan ook in deze passwordmanager opgeslagen. De passwordmanager is daarnaast ook beveiligd met 2-staps verificatie. Alle inloggegevens blijven bewaard zolang de website bestaat (online of in backups).
 • Enkel 2 personen hebben gegevens om in te loggen op de website (bekend binnen de organisatie. Wegens veiligheidsoverwegingen wordt dit hier niet vermeld).
 • Enkel 1 persoon heeft toegang tot alle wachtwoorden omtrent de hele online bedrijfsvoering (bekend binnen de organisatie. Wegens veiligheidsoverwegingen wordt dit hier niet vermeld).

Gerelateerd

De voordelen van onze diensten

 • Geen logge organisatie
 • Complete dienstverlening
 • Eén aanspreekpunt
 • Wij denken met u mee
 • Alles onder één dak
 • 24/7 bereikbaar

Snelle vraag?

Voor een snelle reactie kunt u het beste
telefonisch contact met ons opnemen,

088 – 888 5060

Bereikbaar voor calamiteiten